I Denne Artikkelen:

Fordelsklassens fordeler og krav varierer mellom ulike Fidelity-indeksbaserte verdipapirfond, inkludert lavpris Spartan Funds. De spartanske indeksfondene, som allerede har lavere utgiftskvoter, krever en minimumsinvestering på $ 10 000 for Advantage Class-aksjer, og visse andre ikke-spartanske indeksfond krever en investering på $ 2.500 for denne aksjeklassen. Utgiftsprosentreduksjonene varierer, men de er vanligvis opp til ca. 60 prosent lavere enn utgifter til vanlige aksjer, kjent som Investor Class-aksjer. For eksempel var netto utgiftskvoten for Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class-aksjer på tidspunktet for offentliggjøring 0,23 prosent og minimumsinvesteringen var $ 2500. I kontrast falt fondets Advantage Class-aksjer 0,09 prosent og krevde et minimum på 10 000 dollar. Advantage Institutional Class-aksjer krevde en minimumsinvestering på $ 100 millioner og tilbød enda lavere nettoutgiftskvoter.

Detaljer varierer fra fondet


Video: Fidelity Founders Class: Invest In Visionaries