I Denne Artikkelen:

Finanspolitisk konsolidering er en policy som skal redusere underskudd og akkumulering av gjeld, ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Begrepet refererer vanligvis til en regjeringens økonomiske politikk.

Dollar regninger

Finanspolitisk konsolidering er en policy som skal redusere underskudd og akkumulering av gjeld

Strategi

CBO direktør Doug Elmendorf vitner ved senat høring om finanspolitikken

United States Congressional budsjett høring i 2011

Finanspolitisk konsolidering kan ha langsiktige fordeler, men om det lykkes, avhenger av hvordan det er utformet og implementert. Ifølge Jean-Claude Trichet, skribent for "The Financial Times", er det mest effektive strategisk å justere forbruket og øke langsiktig vekst.

Tilpasse strategier

Verdenskart

Regjeringene og pengepolitikken varierer mye rundt

Strategier for finanspolitisk konsolidering må tilpasses ulike økonomier. Regjeringene og pengepolitikken varierer mye rundt om i verden og er underlagt ulike påvirkninger, både innenfor og utenfor landet.

Tradisjonelle modeller

Argentinere gleder seg som ny pave feirer første masse på Vatikanet

Protestere som ber om økt sosial velferd i Argentina, mars 2013

Økonomisk usikkerhet har økt de siste årene som et resultat av lavkonjunkturen, utbredt arbeidsledighet og boligproblemer. Det er pågående debatt om hva den beste strategien å følge og om finanspolitisk konsolidering er viktigere enn økonomisk stimulans.


Video: Unge viljer, 1943