I Denne Artikkelen:

En garantist er en person eller enhet som samtykker i å tilbakebetale et lån eller en gjeld dersom den opprinnelige låntakeren ikke klarer å gjøre det. Til forskjell fra en medlåner er garantisten bare ansvarlig for gjeld hvis låntakeren misligholder lånet. Vanligvis er en garant ikke frigjort fra hans eller hennes juridiske forpliktelse til å tilbakebetale lånet til lånet er betalt i sin helhet.

Hva er en garant på et lån?: gjeld

fordeler

Noen bedrifter og enkeltpersoner er ikke i stand til å sikre lån uten garanti, muligens på grunn av mangel på kreditt eller eiendeler eller på grunn av en eksisterende gjeldsbelastning. Garanterer gir låntakere muligheten til å sikre et lån og foreta investeringer i deres hjem, utdanning, virksomheter og / eller personlige liv.

ulemper

Hvis en låner misligholder lånet, er garantisten ansvarlig for å betale lånet i sin helhet. Denne betalingen kan betales umiddelbart. I mange tilfeller kan en garant ikke fjernes fra sine låneforpliktelser til lånet er fullstendig betalt eller lånet refinansieres i bare lånerens navn.

betraktninger

En person eller et selskap bør bare være enige om å garantere et lån hvis hun føler at hun er i stand til å tilbakebetale lånet fullt ut. Garanterer må også gå gjennom en låne søknadsprosess, slik at låntakere bør velge garantier som er økonomisk stabile for å sikre at lånet søknaden er godkjent.


Video: Comment avoir du courage.Ka Pam lan pa Ka ranvwaye demen.