I Denne Artikkelen:

En CD, eller et depositum, gir deg en garantert avkastning i bytte for løftet om at du vil forlate beløpet i banken i en viss tidsperiode. Den høyeste renten du mottar avhenger av en rekke faktorer.

Tidsramme

Jo lengre du forlater pengene i kontoen, desto høyere rente vil du motta fordi banken kan regne med at pengene skal låne ut. CDer kan ha en forfallstid på 10 år eller mer.

Beløp deponert

Jo mer penger du forlater i CDen, desto høyere blir renten din fordi banken kan regne med å ha mer penger til å låne ut.

Markedspriser

Etter hvert som avkastningsrenten på andre investeringer som aksjemarkedet og statsobligasjoner stiger og faller, så vil prisene på CDer. CD-er vil vanligvis tilby lavere rente enn aksjemarkedet på grunn av sikkerheten de tilbyr.

Bank Type

Mange nettbanker vil tilby høyere rente fordi de har lavere driftskostnader.

Advarsel

Hvis du legger mye penger på en langvarig CD, må du sørge for at du ikke trenger det før CDen modnes, ellers må du betale en betydelig tidlig uttaksavgift.

Ekspert Insight

Flere nettsteder publiserer de høyeste gjeldende CD-rentene og oppdaterer dem regelmessig. CD-priser kan endres ukentlig eller noen ganger enda oftere.


Video: Oil - Ross Clark. Cdn Real Estate, HELOC's - Hilliard MacBeth. US Election, Markets-Bob Hoye. AMY.V