I Denne Artikkelen:

En helsevedlikeholdsorganisasjon, eller HMO, er en av flere vanlige nettverksbaserte konsernhelsepolitikker. HMO-medlemmer har tilgang til optimale fordeler gjennom et nettverk av leverandører kontraktet av forsikringsselskapet. Foretrukket leverandørorganisasjon, eller PPO, og service, eller POS, planer er andre populære gruppenettverksalternativer. En HMO legger vekt på regelmessig samhandling med en primærhelselege ved å kreve at du får en henvisning for å se en spesialist.

Doktor og kvinne snakker til jente (5-7 år) i stolen

Sykepleier snakker med barn på sykehusventerom.

PCP og OB / GYNs

Når du registrerer deg i en HMO, velger du en primærhelselege eller PCP. Denne personen er ditt kontaktpunkt for all rutinemessig og pågående helsestyring. Før du ser en spesialist om en gjentatt knepine, besøker du PCP. Hvis du går direkte til en spesialist uten henvisning, kan din plan nekte fordelene. Noen retningslinjer har unntak. Besøk til OB / GYN for reproduktive eller kvinners helsetjenester trenger ikke en henvisning.

Lavprisfordeler

HMO er blant de minst kostbare gruppeplanstrukturer. Kravet om at du trenger henvisninger for å se en spesialist, reduserer unødvendig bruk av spesialistbehandlere. Konsernets premie premie er basert på konsernets kostnadsstruktur. Derfor kan premiepoengene dine forbli stabile eller vokse i langsommere takt enn andre politiske strukturer med høyere kostnader. Nettverksoppsettet innebærer også at helsepersonellene som er involvert, er enige om å godta lavere, forhandlede avgifter for sine tjenester. Disse kontraktsgebyrene reduserer kostnadene dine og betaler kostnadene for forsikringsselskapet.

Vedlikehold Fordeler og ulemper

Regelmessige besøk med PCP gir deg mulighet til å bygge en helsemessig historie med en lege. Å ha en enkelt lege som er kjent med din historie og resepter, forenkler overvåking av gjentatte problemer. En god PCP tilbyr vanligvis også nyttige råd for å oppmuntre til effektiv selvforvaltning av forebyggende helsetjenester. Legen din kan jobbe med deg på en effektiv diett og treningsplan for å trimme eller redusere kolesterol, for eksempel. Den tidkrevende prosessen med å få henvisninger og å gjøre flere kontorbesøk for å få en spesialist til å løse et helseproblem er en byrde for enkelte medlemmer.

Tilleggsinformasjon

Et unntak fra henvisningskravet som er vanlig for mange HMO er nødhjelp. Retningslinjer omfatter ofte nødbehandling på samme måte som de gjør PCP eller henvist spesialistbesøk, ifølge Illinois Department of Insurance. Din policy kan også gi fordeler for akuttomsorg du kommer utenfor plannettverket. For eksempel, hvis gruppens nettverk er basert hovedsakelig i Nord-Dakota, men du reiser til Florida, kan retningslinjene dine dekke et nødbesøk på sykehuset under ferien.


Video: History of Health Insurance in the U S Part II