I Denne Artikkelen:

Virginia tar for tiden ikke avgift på arveavgift. En arve- eller eiendomsskatt er en skatt som er belastet en persons eiendeler ved dødsfallet, med en høyere skattesats som vanligvis belastes større eiendommer.

Hva er arveskatten i Virginia?: eller

Virginia retningslinjer om arveavgift.

Hus Bill 5018

Virginia arveavgiften ble avskaffet ved gjennomgang av House Bill 5018. Denne loven eliminert arveavgiften på personer som døde fra 1. juli 2007.

Forrige lov

Personer som døde 30. juni 2007, eller tidligere, er underlagt Virginia arv skatt. Estates er pålagt å sende en Virginia Estate Tax Return, eller Form EST-80, hvis de er pålagt å registrere en føderal selvangivelse.

Annen informasjon

Virginia selvangivelsen skyldes ni måneder fra dødsdato. Skatteytere kan få forlengelse under visse omstendigheter dersom de ikke klarer å fastsette fristen. Det er ingen straff for sen innlevering av avkastning, men det er en 5 prosent straff for sen betaling av eiendomsskatt. Også er renter belastet for sen betaling med en sats på 2 prosent over frekvensen utpekt av den føderale regjeringen.


Video: