I Denne Artikkelen:

Når du tar ut en livsforsikring, velger du et ansiktsbeløp. Forståelse av dette begrepet vil tillate deg å vite hvor mye forsikringsdekning politikken gir.

Definisjon

Forsikrings ansiktsbeløpet er summen som en livsforsikring vil betale ved forekomst av en kvalifiserende begivenhet. Navnet kommer fra det faktum at dette beløpet vanligvis vises på "ansiktet" eller på toppen av politikken.

Kvalifiserende hendelser

Vanligvis er forsikringstakerens død den "kvalifiserende hendelsen" som utløser betaling av ansiktsbeløpet. Ved en hel livspolitikk kan forfallstidspunktet (vanligvis når den forsikrede når 100 år) også være en kvalifiserende begivenhet.

Uførhet

Noen livsforsikringer betaler hele eller deler av ansiktsbeløpet dersom den forsikrede har total funksjonshemming.

utbytte

Utbetalt utbytte til forsikringstakere er ikke inkludert i policyens ansettelsesbeløp.

Variabel ansiktsbeløp

Pålydendeverdien av indekserte livsforsikringer varierer med resultatet av den finansielle indeksen politikken følger. Også noen livsforsikringer gir et ansiktskvote som avtar over tid (vanligvis for å dekke et boliglån eller avdragslån) i bytte for et lavere premiepremie.


Video: Skatt, sykepenger og forsikringer