I Denne Artikkelen:

Statlig forsikringskommisjoner er ansvarlige for å beskytte forbrukernes interesser ved å pålegge straffer på forsikringsagenter som driver urettferdig forsikringspraksis. Blant aktivitetene til agenter som er forbudt av disse brettene, er de villedende treningstrinnene.

Ekstrem nærbilde av fargekodede filmapper i en skuff

Identifikasjon

Twisting oppstår når en forsikringsagent overbeviser en klient om å erstatte et forsikringsprodukt med et mindre gunstig alternativ.

Motives

Forsikringsagenter som engasjerer seg i vridning er vanligvis motivert av tanker om provisjon opptjent på avgiftene knyttet til å selge nye retningslinjer.

Egenskaper

Forsikringsvridning er mest vanlig med livsforsikringspolicer, hvor kontantverdien av en opprinnelig forsikringspolicy brukes til å kjøpe en annen policy. Dette resulterer i en lavere premie for kunder i noen tilfeller, men resulterer også i tap av hele eller mesteparten av verdien akkumulert i politikken.

Selskapsforebygging

De fleste forsikringsselskaper krever agenter for å angi om en ny forsikringspolicy vil erstatte en annen policy, slik at forsikringsselskapet kan undersøke om policyen er gunstig for kunden.

Unngå Twisting

Når du handler for forsikring, kan forbrukerne unngå å vri ved å spørre hva som vil skje med den eksisterende kontante verdien i en policy, spør hva den nye renten vil være for kontanter opphopning på en ny policy og spør hva fordelene med produktet er, foreslår at Military Officers Association of America. Å spørre en agent om å legge alt på skrift kan også redusere risikoen for å bli et offer for å vri.

betraktninger

De som er ofre for vridning, bør kontakte deres statsforsikringskommisjon eller Nasjonalforbundet for Forsikringskommisjonærer.


Video: