I Denne Artikkelen:

Den føderale regjeringen gir skatteincitamenter når du sparer penger for pensjonering i en individuell pensjonsordningskonto. Når du går på pensjon og når 70 år, må du ta obligatoriske uttak fra en eksisterende IRA. Din IRA-trustee eller depotfører må rapportere aktiviteten på din IRA-konto og verdien av kontoen din til IRS årlig på skjema 5498.

Seniorpar blir gift i strandseremoni

Et smilende, eldre par ser ut på havet

Skjema 5498

Skjema 5498 identifiserer typen av IRA som enten tradisjonell, Roth, forenklet ansattspensjonsplan eller Savings Incentive Match Plan for ansatte. I tillegg til identifikasjonsinformasjon viser skjemaet ditt bidrag, utsatt bidrag, distribusjoner du rullet over til kontoen din, penger du konverterte fra en annen type konto, tilbakebetalinger og nødvendige minimumsfordeler du tok fra kontoen. Skjemaet rapporterer også markedsverdien av kontoen din.

Utdelinger og bidrag

Forvalteren til din IRA-konto må sende deg en kopi av Form 5498 innen 31. mai hvert år, slik at skjemaet inneholder bidrag du har gjort før inntektsskattedagen 15. april som gjelder for foregående års selvangivelse. Bekreft at inntekten du rapporterte for nødvendige minimumsfordeler eller fradragene du påkrevde for IRA-bidrag på din inntektsskatt, samsvarer med beløpene som er oppgitt av din forvalter på skjema 5498. Kontakt din forvalter hvis det er uoverensstemmelse.


Video: