I Denne Artikkelen:

Form 720 brukes av bedrifter som er pålagt å samle føderale avgifter på varer og tjenester levert til kundene. Disse skattene har en bred spekter, fra bensinskatt til avgifter på kullbaserte produkter til tillegg på flybilletter. Internal Revenue Service krever retur hvert kvartal, og angir innleveringsfristen på den siste dagen i måneden umiddelbart etter kvartalet. Selv om listen over skattepliktig gjenstander er lang, kan god oppbevaring holde arkivering av en 720 relativt smertefri.

Businesswoman Working In Office

Hvis du har samlet inn føderale avgifter og avgifter, trenger IRS en 720-skjema.

Komme nåværende

Form 720 brukes til å rapportere mengden og typen av føderale avgifter du har samlet fra kunder, kunder og andre bedrifter. I 2014 var 720 en syvsidig skjema, inkludert et separat betalingskupong som brukes når filene foretar en betaling. Når du utarbeider dette skjemaet, har du et aktuelt instruksjonsbrosjeskrift, ettersom detaljerte regler for avgiftskvoter endres ofte, og du må kanskje også holde deg oppdatert på spesielle beregninger.

Oppføring og spesifisering av avgiftsskatt

Del I i skjemaet angir spesifikke skatter, som starter med miljøskatter og går gjennom kommunikasjon og flytransport, drivstoff, detaljhandel, skippassasjer, utenlandsk forsikring, produsenter og "andre" skatter. IRS tildeler et tall til hver skatt og krever at du rapporterer hvor mye skatt som er samlet inn i kvartalet. For noen kategorier, for eksempel drivstoffskatter, inneholder skjemaet hastigheten som skal brukes på mengden drivstoff som ble solgt. Med mindre dette er en engangs-720-arkivering, må du også fullføre Schedule A dersom du har noe ansvar for visse elementer som er oppført i del I.

Flere skatter og balanse

Del II dekker andre diverse skatter, inkludert helseforsikringsskatter, samt sportsartikler, utenbordsmotorer og garvningstjenester. I del III beregner du totale innskudd som gjøres med IRS mot avgift som skulle ha blitt samlet inn; Hvis det foreligger en balanse, må den sendes inn med skjemaet. Overbetalinger betyr at du har en kreditt som enten kan bli refundert av IRS eller brukt til følgende kvartals avkastning.

Krav og kreditter

Plan C er en annen viktig del av Form 720, slik at du kan gjøre noen krav mot avgiftsskatt. Dette er kreditter som kan pålegges skatteplikt på visse betingelser, for eksempel diesel drivstoff brukt i landbruket eller for offentlig transport. I denne delen kan du også kreve en av de mange studiepoengene som er tillatt for bruk av alternative drivstoff. De totale fordringene beregnes her og angis deretter på del III i skjema 720.


Video: Form 720 Explained