I Denne Artikkelen:

Et juridisk notarisert dokument er et juridisk dokument som en notarius publicus godkjenner signaturene. Å få et dokument notarized legaliserer ikke innholdet, men det sikrer at partene signerer det riktig representert seg selv.

Notarius publicus verktøy

Et stempel og segl som brukes til notering av dokumenter på et skrivebord.

Notariserte dokumenter

Juridiske og økonomiske dokumenter er blant de som vanligvis er notarized. Advokater ber ofte klienter til å notere bekreftelser og fullmakt dokumenter, for eksempel. Medisinske direktiver og tilhørende dokumenter er også notarisert, og banker kan kreve at en person har visse økonomiske søknader og dokumenter notert når søkeren eller partiet ikke er fysisk tilstede. En person kan også utarbeide en vilje uavhengig og vil ha den notert, slik at den blir akseptert som et offisielt dokument.

Notariseringsprosess

Stater gir en notarius publicus juridisk myndighet til å notarisere dokumenter og kreve en liten avgift som er begrenset av hver stats lovgivning. Notaren forplikter seg til å ærlig og objektivt godkjenne dokumenter for personer med signatur, dato og gummistempel. Mens mange tjener som notarer, er fylkeskommuner og banker gode steder å finne dem. Noen store arbeidsgivere liker å ha en intern notarius publicus for å imøtekomme til ansattes og kundens behov. Notiseringsprosessen er ganske enkel. Festen eller partene signerer dokumentet foran notarius, viser bildeidentifikasjon og få den nødvendige signaturen og stempelet.


Video: Hvordan underskriver jeg et dokument på TestaViva?