I Denne Artikkelen:

Domstolene vil generelt opprettholde avtaler mellom foreldre for å fortsette å støtte sine barn etter voksen alder for å hjelpe dem med å finansiere høyskolen. Uten en avtale krever domstolene foreldre å fortsette å finansielt støtte sine barn til de når lovlig alder av frigjøring. I Iowa er lovlig alder av frigjøring 18 år. Imidlertid kan foreldre i Iowa være juridisk ansvarlig for å støtte sine barn over 18 år under visse omstendigheter.

Hva er den juridiske prosessen for å avslutte barnehjelp i Iowa?: avslutte

Iowa endret sine retningslinjer for barnestøtte i 2009,

Rettslige skritt til Avsluttende bestillinger

I Iowa er aldersgruppen alder 18 år. Foreldre kan kreve oppsigelse av barnehjelp når barn blir 18 år. Men hvis barnet fortsatt er i videregående skole, må foreldrene fortsette å støtte det barnet til barnet blir 19. Bare Fordi barnehjelpsforpliktelser kan ende opp i voksen alder, kan foreldrenes plikt til å betale barnestøtte fortsette til en forelder legger inn et juridisk begjæring om å si opp barnestøtteordren. For å si opp barnestøtte i Iowa, må den ikke-forpliktende forelder sende inn en "Bevegelse for å opphøre inntektsbevarende ordre." Den noncustodial foreldre vil motta en høringsdato fra Iowa-retten og må personlig betjene bevegelsen på forsørgerforeldre gjennom en prosessserver eller sheriff.

Juridisk alder av frigjøring

En forelders krav til å støtte sine mindreårige barn kan ende før barnet når alder av lovlig frigjøring eller voksenliv. Hvis mindreårige får en lovlig frigjøringsordre eller gifte seg før 18 år, slutter foreldrenes forpliktelsesforpliktelse, fraværende forstyrrende omstendigheter. Den noncustodial forelder må sende bevegelsen for å avslutte barneoppdragsordren for å avslutte inntektsbestemmelsesordren.

Ending Støtte gjennom Disatablishment of Paternity

I Iowa, som i mange andre jurisdiksjoner, antas et barn født under ekteskap å være barn av faren. For par som ikke var gift, må en foreldre etablere barneopplysningsforpliktelsen gjennom faderskapsbekreftelse og rettsordre som gir barnesupport. Distriktsdomstoler kan avskrive faderskap gjennom et juridisk funn om at faren og barnet ikke er biologisk relatert. Når en domstol gjør det besluttsomhet, vil den fremtidige plikten til å yte støtte avsluttes etter at en domstol har tildelt en oppretting av faderskapsbestemmelse. En domstols ordre om avskaffelse av faderskap avbryter automatisk faren fra fremtidige barneoppdragsforpliktelser, men han må tilfredsstille alle støtteforstyrrelser som oppstod før ordren.

Be om oppsigelse gjennom modifikasjon

Iowa domstoler bruker foreldreinntektsandeler for å fastslå den ikke-forpliktende foreldrenes barnepensjonsforpliktelse. Iowa domstoler tillater noncustodial foreldre å requrest en modifikasjon eller avvik fra de presumptive retningslinjene hvis den ikke-foreldrende foreldrenes inntekt er mindre enn statens fattigdomsretningslinjer. Den ikke-forpliktende foreldre må fremsette retten for lavinntektsjustering og oppsigelse av barnehjelp dersom den ikke-forpliktende foreldrenes eneste inntekt er avledet av statlige ytelser.

betraktninger

Siden familielovgivningen ofte kan endres, bør du ikke bruke denne informasjonen som erstatning for juridisk rådgivning. Søk råd gjennom en advokat lisensiert til å øve loven i din jurisdiksjon.


Video: