I Denne Artikkelen:

Det er mange situasjoner der en person kan kreve at noen andre representerer hans interesser. Representanten anses som en fullmektig for personen. I visse følsomme situasjoner, som for eksempel økonomiske eller helsemessige forhold, kan det være nødvendig med et fullmakt.

Senior om å signere

Bilde av en mann som leser et brev.

Definisjon

Et fullmaktsbrev er et juridisk brev som brukes til å etablere et representativt forhold mellom to personer. Fullmakten fungerer i stedet for den personen hun representerer, og har dermed samme myndighet og rettigheter. Et fullmakt skal undertegnes og dateres av begge parter, og kan til og med kreve at en advokat eller notarius publicerer seg.

fordeler

Et proxybrev kan lagre noen gang mens du fortsatt opprettholder en tilstedeværelse i saken. Det kan også tillate en person å sende noen mer kunnskapsrik om forholdene til å handle som hans fullmektige, for eksempel en regnskapsfører for å opptre som fullmektig i tilfelle en finansiell transaksjon. Personer som er fysisk ute av stand til eller har vansker med å reise kan også finne proxyer som er nyttige.

Prøve

Et enkelt, vanlig proxybrev kan begynne: Jeg, (ditt navn) utpeker herved (proxy navn, stilling / forhold) til (proxyens adresse) for å fungere som min proxy i (saken hvor personen skal representere deg).


Video: