I Denne Artikkelen:

Når du investerer i verdipapirer som betaler deg en fast rente, for eksempel en fastrenteobligasjon eller et depositum, setter du og låntakeren fast med avtalt rentesats for sikkerhetsperioden. Hvis markedsrenten øker, får du fortsatt den laveste avtalt rente, selv om den er mindre enn markedsrenten. Risikoen for at rentene vil stige over fast rente er kjent som renterisiko.

Dollars trapp og pil oppover

Faste verdipapirer har en forfallrisikopremie ved fastsetting av renten.

Forfall Risiko Premium

Lønnsrisikopremien tar renterisikoen et skritt videre ved å øke markedsrenten for verdipapirer med lengre vilkår for å tegne risikoen for at renten vil øke. Denne premien er større i langsiktige verdipapirer enn kortsiktige verdipapirer. Hvis innskuddsbeviset ditt bare er ett år, er sjansene for at renten endres drastisk ikke så høy som risikoen for et femårig depositum, så den femårige CD-en vil ha høyere forfallstidspremie.


Video: