I Denne Artikkelen:

Når du registrerer deg i arbeidsgiverens gruppesykeforsikringsplan, blir du fortalt at du kun kan gjøre endringer i den årlige åpne innmeldingsperioden eller hvis en kvalifiserende hendelse oppstår. Å forstå kvalifiserende hendelser vil hjelpe deg med å planlegge for endringer i fremtiden.

Nærbilde av hender med en mappe

Kvalifiserende begivenhet

En kvalifiserende begivenhet er en forekomst som dramatisk endrer dine helseforsikringsbehov.

Hensikt

Formålet med en kvalifiserende begivenhetsklausul er å tillate deg å justere helsedekning for å imøtekomme betydelige endringer uten å vente til planens neste årlige innmeldingsperiode.

Typer kvalifiserende hendelser

Ekteskap, skilsmisse, fødsel av barn, ektefelle tap av sysselsetting, død av en avhengighet og adopsjon er alle vanlige kvalifiserende hendelser.

Tidsbegrensning

Vanligvis må du rapportere kvalifiserende begivenhet til forsikringsselskapet og foreta nødvendige endringer innen 60 dager etter arrangementet.

Endringer i premier

Premiumendringer vil vanligvis foretas med tilbakevirkende kraft. Det vil si til datoen hendelsen skjedde. Du kan være ansvarlig for eventuelle ubetalte premieendringer mellom begivenhetsdatoen og datoen du rapporterte kvalifiseringsbegivenheten.


Video: Calling All Cars: Alibi / Broken Xylophone / Manila Envelopes