I Denne Artikkelen:

Det er tre hovedmetoder for verdsettelse av næringseiendom, og hver tilbyr fordeler. Dette består av inntektsmetoden, salgs sammenligning tilnærmingen og kostnaden tilnærming. Den ideelle tilnærmingen til din kommersielle eiendom vil avhenge av eiendommens beliggenhet og type.

Inntektsmetoden

Inntektsveksten, også kjent som inntektsvekstmetoden, er den vanligste måten å verdsette næringseiendom på. Prosessen innebærer å etablere en verdi basert på eiendommens inntekt, og dette oppnås ved å bruke kapitaliseringsfrekvensen (cap rate). Capsatsen er viktig for forholdet mellom inntekt og markedsverdi, og slike inntekter og markedsverdier er kjent ved å analysere lignende egenskaper i området. Etterpå kan investor da estimere markedsverdien av hans næringseiendom ved å dividere sin årlige inntekt med kupongrenten. Så, hvis en eiendom er årlig inntekt er $ 100.000, og cap rate er 10 prosent, da eiendommen ville bli verdsatt til $ 1 million.

Salgsjämförelsesmetoden

Salgsmetoden er sannsynligvis den enkleste metoden for verdsettelse av næringseiendom. Det innebærer å ta en undersøkelse av nærliggende kommersielle eiendommer. Salgsprisen på disse egenskapene blir da registrert. Investorens kommersielle eiendom tar deretter et gjennomsnitt av disse salgsprisene, og justerer dem opp eller ned basert på kvadratfot. Ytterligere tilpasninger kan gjøres for å ta hensyn til bygningsoppgraderinger, som for eksempel økt parkering.

Kostnadstilgangen

Kostnadstilgangen er en mer kompleks metode for verdsettelse av næringseiendom. Det tar først et estimat av eiendommens jordverdi, eller verdien uten bygningen. Deretter legges kostnaden ved å bygge en nøyaktig kopi av bygningen til denne estimerte landverdien. Deretter blir avskrevet verdi tatt i betraktning, som kan være representert som en funksjon av bygningens alder. Jo nyere egenskapen er, jo mer pålitelig estimatet.

Velge riktig verdsettelsesmetode

Hvis du er ny til kommersiell eiendomsinvestering, er det ideelt at du forstår hver av de tre viktigste metodene for eiendomsvurdering. Ved å gjøre det kan det hende du finner ut at verdsettelsen og eiendomsverdiverens anslag er forskjellig. Videre har hver av de tre metodene sine fordeler. Kostnadstilgangen er fordelaktig for de som har eiendom som ligger lenger unna tilsvarende utviklinger, og dermed kan salgspriser og priser ikke sammenlignes. Inntektsinngangen er rett frem hvis du har data for cap-priser, men det er ikke ideelt for å vurdere leilighetskomplekser, da ledigheten svinger. I et slikt tilfelle ville salgs sammenligning tilnærming være den mest ideelle.


Video: Revealing the True Donald Trump: A Devastating Indictment of His Business & Life (2016)