I Denne Artikkelen:

En eiendomsopsjonskontrakt er en lovlig avtale mellom kjøperen av en fast eiendom og dens eier. Den potensielle kjøperen må betale eiendomseieren et opsjonsgebyr for rett gitt i opsjonskontrakten. Siden det er avledet av en fast eiendomskontrakt, er opsjonskontrakt et finansielt derivat. Hvis opsjonskontrakten er overførbar eller tildelbar, har den verdi alene og kan overføres eller tilordnes til en annen potensiell kjøper for en fortjeneste.

Alternativ mot Forpliktelse

I likhet med de fleste opsjonskontrakter gir kontrakten om eiendomsopsjon normalt den potensielle kjøperen en rett til å kjøpe, men uten å pålegge seg en forpliktelse til å gjøre det. En eiendomseier som signerer en opsjonsavtale, har imidlertid en juridisk forpliktelse til å selge eiendommen i henhold til vilkårene som er angitt i eiendomsopsjonen. Hvis en eiendomsleier ikke klarer å utføre salget på vilkårene i opsjonsavtalet, risikerer eieren et søksmål som kan kunne tvinge salget av eiendommen.

Forpliktelse til å selge

Mens potensielle kjøpere ikke påtar seg en forpliktelse til å kjøpe i en eiendomsmegling, må kontraktseiere selge til den angitte prisen. Dersom eiendomsmegler kjøperen eller kjøperen av opsjonen har mulighet til å kjøpe på den måte som er beskrevet i kontrakten, er eiendomsforvalteren forpliktet til å selge. Eierne skal kun tegne opsjonskontrakter når de er villige og i stand til å overholde vilkårene i kontrakten. Uten å oppfylle en eiendomsopsjonskontrakts forpliktelse til å selge, kan det føre til en konkret ytelsesprosedyre som tvinger selgeren til å overholde.

Fordeler for kjøpere

Alternativkontrakter gir potensielle kjøpere mer tid til å sikre finansiering, undersøke eiendomsutviklingsmuligheter og sjekke problemer eller tiltrekke seg partnere. I opsjonskontrakter er potensielle kjøpere i stand til å utnytte en liten sum penger mot en stor gevinst. Eiendomsopsjoner er ofte sett i leie-til-eie eller leieavtale transaksjoner hvor kjøpere leier eiendom med kjøpsrettigheter til avtalt pris etter et år. Kjøpere som bruker eiendomsopsjonskontrakter, kan også forbedre sin kreditt og ha en del av leien deres brukt på et fremtidig kjøp.

Ulemper for kjøpere

Potensielle kjøpere bør være forsiktige med at opsjonsavgiften de betaler for å få en eiendomsopsjonskontrakt, ikke er for høy. En potensiell kjøper som avtar for å utøve en opsjonsavtale, fortaber ofte hele opsjonsavgiften. Ved leiekjøp eller leie-til-egen-transaksjoner kan potensielle kjøpere godta leie av høyere enn markedsverdi for å kunne bruke en del av leien mot kjøpesummen. Hvis slike potensielle kjøpere senere bestemmer seg for ikke å utøve kjøpsopsjonen, taper de normalt den høyere leien som allerede er betalt.

Fordeler for eiere

Den primære fordelen en eiendomsopsjonsavtale for eiendomseiere ligger i opsjonsavgiften mottatt. De fleste opsjonskontrakter gjør det mulig for eiere å beholde opsjonsavgiften når kjøpere ikke utøver sine kjøpsmuligheter. Hvis et kjøpsalternativ avvises, er eieren av eiendommen fri til å selge den til noen andre. Alternativkontrakter kan også gi eiendomsbesittere mer tid i en eiendom før de må inngå en salgstransaksjon, for eksempel når en eier trenger tid til å flytte.

Ulemper for eiere

Den primære ulempen ved opsjonskontrakter for eiere er tap av andre transaksjonsmuligheter i løpet av eiendommen er under opsjon. Hvis en opsjonsavtale har en lang kjøpsopsjonsperiode, for eksempel, og eiendommens verdi stiger sterkt, har eieren potensielt ofret en betydelig fortjeneste.


Video: