I Denne Artikkelen:

Federal Housing Administration hjelper låntakere med lave og moderate inntekter ved å tilby fleksible kvalifiseringsretningslinjer og minimal nedbetaling. Et byrå innen Institutt for bolig og byutvikling, FHA forsikrer boliglån, refunderer långivere i tilfelle boligeier standard. FHA-programmer, som er beregnet for eiere, tillater også låntakere å leie ut en egen enhet på eiendommen, det være seg en tosidig, triplex eller fire-enhet; Imidlertid gjelder en leieinntektsfaktor.

Hva er leieinntektsfaktoren for FHA-lån?: gjelder

FHA krever at låntakere skal regne med tap ved utleie av eiendom.

Det grunnleggende

FHA krever at låntakere presenterer Schedule E i IRS Form 1040 og nåværende leieavtaler eller leieavtaler for å bekrefte leieinntektene.

Leieinntektsfaktorer gjelder for enkeltfamilie, en- til fire-enhetsboliger. Det måler brutto leieinntekter i prosent, regnskap for potensielle ledige stillinger, vedlikeholdskostnader og ikke-innkreving av leie som utleiere møter fra tid til annen.

FHA overholder det aktuelle regionale HUD Homeownership Center (HOC) ledig stilling og vedlikeholdsfaktor. Det er fire HOCs i USA - Santa Ana, Philadelphia, Denver og Atlanta.

beregning

FHA bruker to hovedverktøy for å beregne leiefaktoren for kvalifiserende formål: en utleieevalueringsrapport av emneeiendommen eller utleieeiendommer som er oppført på søknaden, og HOC-ledig stilling og vedlikeholdsfaktor.

Ifølge HUD bruker alle HOCs, med unntak av Denver, en ledighetsfaktor på 15 prosent. Denver bruker varierende ledige stillinger for sine jurisdiksjoner. Leieinntektsfaktoren for eiendommer innenfor Santa Ana, Philadelphia og Atlanta HOC jurisdiksjoner er 85 prosent; Den totale leien belastes minus 15 prosent.

Besluttsomhet

En takstmottaker må bestemme markedsleie av eiendommer for hvilke leieinntekter brukes til kvalifisering. For eksempel, når du kvalifiserer en søker for et FHA-boliglån på en duplex, kan utlåner ikke bruke leieprisen låntakeren har til hensikt å belaste, men i stedet er leiebeløpet rimelig å hente i henhold til en FHA-godkjent takstmanns sammenligning av lignende utleie i området. Virkelig markedsverdi multiplisert med 0,85 gir leieinntekten som låner kan bruke til å kvalifisere søkeren til lånet.

betraktninger

Generelt kan en låner ikke bruke potensielle leieinntekter fra en primærbolig de forlater for å kvalifisere seg til kjøp av en annen primærbolig med et FHA-lån. Regelen bidrar til å sikre at låntakeren har tilstrekkelig inntekt til å støtte både boliglån uten å ha misligholdt den ledige eiendommen ved kjøp av den nye. Regelen gjelder ikke dersom det primære hjemmet blir ledig, har en låneverdi på 75 prosent eller mindre. Den gjelder kun for en rektor til hovedtransaksjon og inkluderer ikke bona fide utleieboliger oppført på lånerens søknad. FHA kan gjøre et unntak for låntakere som kjøper en annen primærbolig til forfalt verifisert ansettelsesflytting.


Video: