I Denne Artikkelen:

Tau lastebilførere må ha et kommersielt førerkort for å drive en taubil i North Carolina. For å få en lisens, må søkere være minst 18 år hvis de opererer i staten. Personer som sleper på tvers av statslinjer må være minst 21 år. Alle lisensierte drivere må være lovlige innbyggere i North Carolina og oppfylle statlige fysiske krav.

Broken bil på trukket lastebil

Taubil med total bil

Kommersiell driverens lisenstyper

Kilden som trengs, avhenger av størrelsen på trukket lastebil og last. Tauvogn og last med en samlet vekt på minst 26,001 pund krever en kommersiell klasse A-lisens. Kjører med kjøretøy på 10.000 pund eller mer krever også en klasse A-lisens. Personer som drar kjøretøy mindre enn 10.000 pund, krever en klasse B-lisens.

Fysiske krav

Drivere kan ikke ha noe tap av lemmer som en hånd, fot eller ben. Alle lemmer må være funksjonelle uten skade som hindrer evnen til å forstå bilmekanismer som ratt eller girskift. Avstandsvisuelle og binokulære skårer må være 20/40 eller bedre i hvert øye med eller uten hjelp av briller eller kontakter. Horisontal perifer syn skal være 70 grader i hvert øye. Perifert syn refererer til evnen til å vise objekter fra siden, samtidig som man fokuserer på et sentralt punkt. Føreren må høre en hvisket stemme på 5 fot eller mer uten hjelp av et høreapparat. Hørselstap kan ikke være mer enn 40 desibel hvis testet med en audiometrisk maskin.

Medisinsk tilstand

Insulinavhengige diabetikere kvalifiserer ikke for et kommersielt førerkort. Søkere med hjertesykdom ledsaget av besvimelse, besvimelse eller kongestiv hjertesvikt, kan ikke få en kommersiell lisens. Andre diskvalifiserende forhold inkluderer høyt blodtrykk, leddgikt, epilepsi eller annen sykdom som forstyrrer evnen til å håndtere en taubil. Personer med psykiske eller nervøse lidelser kvalifiserer ikke for kommersiell lisens dersom uorden forhindrer sikker drift av en trukket lastebil.

Interstate Towing

Personer som ønsker å slepe over statlige linjer, må levere kontrollansvarlig med en avdeling for transport fysisk rapport, legeerklæring og en arbeidsgiverbrev. Doktors uttalelser skal gi opplysninger om sjåførens funksjonshemning, medisinske forskrifter og en vurdering av søkerens evne til å betjene en slepebil. Arbeidsgiverbrev skal angi ansettelseslengde, arbeidstid, kjøreområder og typen trukketruck. Selvstendig næringsdrivende lastebilførere trenger en arbeidsgiverbrev.

testing

Alle kommersielle førersøkere må fullføre General Knowledge Test. Føreren må fullføre kombinasjonstest og luftbremsetest hvis trucken har luftbremser. Tester med en score på 80 prosent eller bedre forblir gyldige i 90 dager. Søkere som bestått kunnskapstestene, går videre til ferdighetsprøver, som består av førturen inspeksjon, grunnleggende kontroll ferdigheter og veitest. Disse testene vurderer kjøretøyets sikkerhet og førerens evne til å kontrollere og kjøre trucken.

Få en lisens

Besøk et førerkort fra North Carolina for å søke om lisens når du er sikker på at du oppfyller kravene (se Resources). Vis dokumenter for å bekrefte alder, identitet, personnummer, bosted og ansvarsforsikring. Hold en ren kjøreoppføring og ha ikke mer enn ett førerkort. Akseptabel dokumentasjon inkluderer fødselsattest, førerkort, trygdekort og pass. Et originalt ansvarsforsikringsbinder eller forsikringskort bekrefter forsikring. Pass alle tester og betalingsvilkår. Fra og med 2011 koster kommersielle lisenser i klasse A og klasse B $ 15. Minimum ansvar dekning er $ 750,000.


Video: