I Denne Artikkelen:

Internal Revenue Service (IRS) vurderer skatter på en rekke inntekter som enkeltpersoner og bedrifter tjener. En type inntekt er passiv, noe som betyr at et individ eller en bedrift ikke deltar aktivt i å generere inntekten.

Hva er skattesatsen for passiv inntekt?: skattesatsen

typer

Passiv inntekt kommer fra engasjement i et aksjeselskap, utleieeiendom eller andre aktiviteter der enkeltpersoner ikke har en aktiv rolle. Selv om disse er mest vanlige, er det mulig å tjene passiv inntekt fra andre aktiviteter avhengig av IRS-definisjoner.

Egenskaper

Når en person tjener passiv inntekt fra et partnerskap, må han rapportere inntektene på sin personlige selvangivelse. Som følge av dette vil skattesatsen på passiv inntekt variere ut fra individets personlige skattekonsoll. IRS har en noe teknisk prosess for å finne ut passiv inntekt og tap som er tillatt på individets avkastning på grunn av begrensninger som ikke tillater denne inntekt å kompensere lønn eller kompensasjon.

betraktninger

IRS tillater ikke at enkeltpersoner krever passiv inntektstap for å kompensere gevinster fra andre inntektsområder. For eksempel, mens et individ kan generere inntekter fra aksjer eller obligasjoner, er disse ikke passive inntektsposter; Passive tap kan ikke kompensere inntektene fra investeringsporteføljer.


Video: Ken O'keefeThe People's voice Middle East show 2 with subtitles