I Denne Artikkelen:

Begrepet «skattepliktig enhet» refererer til en person eller en bedrift som må levere en selvangivelse og betale inntektsskatt på inntekt. Personer og selskaper er begge gjenstand for inntektsskatt og er begge betraktet som skattepliktige enheter. I motsetning til dette, samarbeider, S-selskaper og LLC'er betaler ikke inntektsskatt og betraktes som ikke-skattepliktige enheter.

Fem forretningsfolk har et forretningsmøte ved bordet på kontoret

Et forretningsmøte i et konferanserom.

Skattepliktige enheter

I henhold til amerikansk skattelov må enkeltpersoner og selskaper legge inn en selvangivelse og betale inntektsskatt på inntekt. For eksempel, selv om et selskap distribuerer all sin inntjening til enkelte eiere, er selskapet selv gjenstand for inntektsskatt. Siden bedriftens inntjening beskattes både på bedriftsnivå og individnivå, sier skatteeksperter at selskaper er underlagt "dobbeltbeskatning".

Nontaxable Entities

Andre forretningsenheter, referert til som passerer gjennom enheter, er ikke skattepliktige enheter og betaler ikke inntektsskatt. Partnerskap, LLCs og S-selskaper er eksempler på ikke-skattepliktige, passerende enheter. Selv om disse bedriftene fortsatt må sende innmeldinger, er de ikke gjenstand for inntektsskatt. Snarere er inntektene fra disse bedriftene utsatt for skatt på det enkelte nivå. For eksempel, hvis et partnerskap tjener $ 500, betaler de enkelte eiere skatt på $ 500, i stedet for selve partnerskapet.


Video: Hva er Det frivillige Skyttervesen?