I Denne Artikkelen:

Når du tjener renter på en investering, anser IRS at dette er skattepliktig renteinntekt. Du er pålagt å rapportere denne skattepliktige renter som inntekt på din statslige og føderale inntektsskatt.

Hva er skattepliktig interesse på et W-2-skjema?: skattepliktig

Mest all interesse du tjener på investeringer er skattepliktig.

slutninger

Renter opptjent på dine sparekontoer, sjekker kontoer, pengemarkedsregnskap, innskuddsbevis, bedriftsobligasjoner og utbytte mottatt fra investeringer betraktes alle som skattepliktig rente. Renter opptjent på avdrags salg, som for eksempel en selgerfinansiert eiendom, er også skattepliktig renteinntekt.

utelukkelser

IRS beskatter ikke renter opptjent på statlige og lokale kommuner obligasjoner. Renter opptjent på forsikringsdividend innskuddskontoer ved Institutt for veteranansatte er heller ikke skattepliktig.

Amerikanske statsobligasjoner

Renter opptjent på EE- og I-sparingobligasjoner utstedt av den amerikanske regjeringen, er ikke skattepliktig før du innløser obligasjonene eller til de når deres forfallstidspunkt. Hvis du innløser serie EE eller I obligasjoner og bruker pengene til å betale for høyere utdanning og utgifter, er renten du oppnådd på obligasjonene ikke skattepliktig hvis utgiftene oppfyller visse kvalifikasjoner.


Video: gråtassen vinter triathlon