I Denne Artikkelen:

I Texas inneholder en garanti gjeld spesifikke garantier fra selger til kjøper. En av disse forsikringene er en garanti for at tittelen til eiendommen er fri for beløp, noe som betyr at tittelen vil bli fritt omsettelig dersom du senere bestemmer deg for å selge eiendommen. En garantisak med selgerens lien inneholder all den vanlige selgerens forsikringer, men lien fungerer som en beskyttelse for selgeren.

Kvinne hånd skriver en kontrakt med en bærbar datamaskin ved siden av

Hva er en Texas Warranty Act med leverandørens Lien?

Garantibevis

En garanti gjerning er et instrument som brukes til å overføre eiendomsretten fra stipendiaten / selgeren til stipendiaten / kjøperen. Det er mange typer gjerninger, men garanti gjerninger er gullstandarden fordi de gir mest beskyttelse til kjøperen. Ved å undertegne en garantisak, lover selgeren i hovedsak at han eier eiendommen direkte, og det er ingen boliglån eller rettigheter som belaster det. Hvis løftet viser seg å være feil og selgeren ikke har god juridisk tittel til eiendommen, kan kjøperen suge for hans økonomiske tap.

Forstå Liens

En lien er en lovlig ordning mellom en skyldner og en kreditor. Det gir kreditoren - en person som eies penger - retten til å holde fast på skyldnerens eiendom til skyldneren har betalt sin gjeld. Du vil sannsynligvis ha kommet over begrepet "lien" i sammenheng med en mekaniker lien, som gjør at entreprenører kan registrere en lien mot hjemmet ditt når du ikke har betalt dine konstruksjonsregninger. Lien stopper deg fra å selge eller pantsatte hjemmet ditt til du har betalt fullstendig gjelden, hvor lien frigjøres.

Effekten av en leverandørens Lien

En leverandørs lien er en lien til fordel for "selgeren" eller selgeren av eiendomsmegling. Når en garanti gjerning inneholder selgerens lien, samtykker kjøperen til å la selgeren gripe eiendommen til eiendommen er betalt i sin helhet. Den brukes i situasjoner hvor kjøperen tar umiddelbar besittelse av eiendommen, men betaler kjøpesummen i avdrag eller på et senere tidspunkt. Så, hvis en garantivirde inkluderer en selgerens lien, betyr det at selgeren beholder retten til å ta i bruk eiendommen til kjøperen fullfører betalinger. Selgeren har juridisk tittel til kjøperen foretar den siste planlagte betalingen, og kjøperen kan ikke selge eiendommen til betalingen er foretatt.

Det fungerer som et boliglån

På mange måter fungerer en Texas-garantisak med en leverandørs lien som et boliglån - og det brukes også på samme måte. De fleste bruker denne typen gjerning når kjøperen ikke låner fra en bank eller finansinstitusjon, men låner i stedet kjøpesummen fra selgeren av eiendommen. Når en kjøper har problemer med å skaffe boliglån fra en institusjonell utlåner, kan selgeren av eiendommen låne ham pengene. Akkurat som institusjonelle långivere beholder retten til å beslaglegge pantsatte eiendommer, beholder selger med selgerens lien samme rett i tilfelle kjøperen ikke foretar planlagte innbetalinger.


Video: