I Denne Artikkelen:

En velferdskontroll er en sjekk distribuert av regjeringen til personer med lav inntekt plasserer dem under en foreskrevet levestandard kalt fattigdomsgrensen. Kun kvalifiserende søkere mottar fordeler og hvert program har forskjellige krav fra mottakerne.

Hensikt

Regjeringen hjelper mennesker som lever i fattigdom for å hjelpe dem gjennom vanskelige situasjoner. Programmene er utformet for å hjelpe mennesker med livets grunnleggende behov, som mat, klær og varme. Disse programmene er også laget for å fremme folk som bedre seg selv og livskvaliteten for å bli selvforsynende.

typer

Velferdskontroller er utbetalinger fordelt på mennesker gjennom mange forskjellige programmer. Disse programmene omfatter midlertidig bistand til nødaktige familier (TANF), barnehelsetjeneste barnehageprogrammer, energistøtteprogrammer, medisinske hjelpeprogrammer og matfrimærker.

kvalifikasjoner

For å få velferdsfordeler må de søke om dem. Kun kvalifiserte søkere mottar fordelene. For å kvalifisere for disse programmene, må søkere oppfylle flere krav som svinger basert på programmet. Noen kategorier av kvalifikasjoner inkluderer personer som mangler jobbferdigheter, og søkere må ha avhengige barn som bor i husstanden.


Video: