I Denne Artikkelen:

Fra og med 2015 kan arbeidsledige i California som oppfyller kvalifikasjonskrav, motta opptil 450 dollar i uken i arbeidsledighetstjenestene i maksimalt 26 uker. California krever ikke mottakere til å betale statsskatt på deres arbeidsledighet, men de må betale føderale inntektsskatt.

Skatteavkastningsskjema og tilleggsmaskinbånd

Du må betale føderale, men ikke statlige inntektsskatter på California arbeidsledighet fordeler.

Betale føderale inntektsskatt

Når du søker om arbeidsledighet fordeler i California, kan du be om å få 10 prosent trukket fra sjekken din for føderale inntektsskatt. I januar året etter året der du fikk arbeidsledighet, sender arbeidsavdelingen deg en Form 1099-G, som rapporterer hvor mye du har mottatt i fordelene. Du rapporterer inntektene fra dette skjemaet på linje 19 i Internal Revenue Service Form 1040, linje 13 i Form 1040A eller linje 3 i Form 1040EZ. Hvis du hadde holdt skatt, rapporterer du det i boks 4 på linje 64 i skjema 1040, linje 40 i skjema 1040A eller linje 7 i skjema 1040EZ. Din føderale skatteforpliktelse vil avhenge av din samlede inntekt for året.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy