I Denne Artikkelen:

Bank Secrecy Act (BSA) ble vedtatt i 1970 for å hjelpe føderale myndigheter til å avdekke og forebygge hvitvasking av penger. Handlingen krever at bankene rapporterer visse transaksjoner, og kravet er ikke begrenset til tradisjonelle banker. Mæglerfirmaer, kasinoer, selskaper som utsteder og kontanter pengesedler og forhandlere i edle metaller og smykker er alle underlagt de samme kravene.

Lånedler med kunder

En banker og hennes klienter.

Sporing av store kontanttransaksjoner

Hvis en bank oppdager at en kunde har foretatt en kontanttransaksjon på mer enn $ 10 000 på en enkelt dag, er det pålagt å sende en valutakursrapport (CTR) til IRS innen 15 dager. Hvis en kunde har gjort flere transaksjoner på totalt $ 10 000, må banken oppgi en klikkfrekvens. Transaksjonene kan være i flere kontoer - kontroll, besparelser, IRA eller lån. IRS definerer kontanter som valuta, postanvisninger, bankutkast, kasserere sjekker og reisende sjekker. Personlige og forretningskontroller anses ikke for kontanter. Hvis en bank mistenker mistenkelig aktivitet som involverer så lite som $ 5000 i kontanter, er det nødvendig å sende inn en klikkfrekvens. Noen bankkunder er fritatt. Detaljhandel og næringsvirksomheter som rutinemessig innskudd og trekker ut penger for deres forretningsbehov, rapporteres ikke, selv om de må søke om fritaket årlig.


Video: Slut Shaming, Citizens United & Wall Street Tax (The Point)