I Denne Artikkelen:

Du kan begynne å ta utdelinger fra 403b-planen din, som begynner i alderen 59 og en halv uansett, uansett arbeidsforhold. Inntektstjenesten tillater imidlertid distribusjoner andre ganger etter visse utløsende hendelser.

Jobbseparasjon

Du kan ta penger ut av din 403b plan når du forlater jobben din av en eller annen grunn, for eksempel pensjonering eller å bli sparken. Men med mindre du går på pensjon etter 55 år, må du betale en 10 prosent tidlig uttaksstraff.

vanskeligheter

Du kan ta en tidlig tilbaketrekking fra 403b planen din i tilfelle av alvorlig økonomisk motgang som du ikke har andre kilder til betaling. Eksempler på økonomiske vanskeligheter inkluderer penger trukket ut for å betale leie for å unngå utkastelse. Du kan også ta ut penger dersom du har permanent funksjonshemning.

Etter døden

Hvis du arver en 403b-plan som mottaker ved dødsfallet til den opprinnelige eieren, kan du ta fordelinger fra 403b-planen umiddelbart, selv om den opprinnelige eieren ikke hadde nådd 59 og en halv.


Video: