I Denne Artikkelen:

Når en part skylder penger til en annen, kan utlåner spør debitor om sikkerhet på gjelden. I et boliglån overfører gjeldsgjekten juridisk tittel til sin faste eiendom til utlåner (panthaver), og panthaveren vil beholde den tittelen til giveren betaler gjelden i sin helhet.

Boliglånsstruktur

Grantor Rights

Skritt

I omtrent halvparten av USAs jurisdiksjoner vurderer loven et pantelån (kun en sikkerhetsrente), og pantholderen beholder retten til bruk av eiendommen til han har misligholdt gjelden. Imidlertid finner mange stater at et boliglån er en faktisk eierandel, noe som gir boliglånet alle rettigheter over eiendommen.

Overføring av boliglån

Skritt

Skulle en boliglåner bestemme seg for å selge eiendommen, forblir boliglånet på landet. Låntakeren forblir imidlertid personlig ansvarlig for gjelden sikret av boliglånet, med mindre den nye eieren av eiendommen påtar boliglånet og dermed først og fremst er ansvarlig for gjelden.


Video: