I Denne Artikkelen:

Din inntektsskatt skal innleveres innen aprilfristen som er fastsatt av Internal Revenue Service hvert år. Du kan arkivere skattene dine online ved hjelp av en skatteservice-nettside eller programvare, besøke et betalt preparatkontor, eller bruk fyllnadsskjema og send retur til IRS. Det kan oppstå problemer med innsending og godkjenning av din retur av IRS, uansett hvilken arkiveringsmetode du valgte.

Du har feil personlig informasjon

IRS har en hovedfil som inneholder dine personlige opplysninger, for eksempel personnummer og fødselsdato, som mottatt på tidligere års selvangivelse. Din nåværende avkastning må inneholde den samme informasjonen når du er innlevert, ellers vil ikke elektronisk eller returlevering bli godkjent av IRS. Du kan kontakte skattemyndighetene hvis du brukte feil personnummer eller fødselsdato ved tidligere avkastninger for å rette opp problemet. En person som førte inn skatten før deg og brukte ditt personnummer ved et uhell, kan føre til at avslaget ditt blir avvist dersom returet ble akseptert.

Kunne ikke fylle ut et skjema

En ufullstendig form kan resultere i en forsinkelse eller avvisning av retur. Hvis du sender inn retur via en online tjeneste eller skattesoftware, kan programmet varsle deg om en ufullstendig form, og du må dobbeltsjekke papirskjemaer før du sender ut for å sikre at alle skjemaer er fullført.

Avhengige har allerede blitt hevdet

En skattemessig avhengig person, for eksempel et barn eller en nærstående du bryr deg om og har rett til å kreve på din avkastning i henhold til IRS-forskrifter, kan kun påberopes av en skattyter per år. Skulle en annen skattyter som hevdet den samme personfilen før deg, vil ikke returneringen din bli akseptert av skattemyndighetene. Du kan bestride påstanden om din avhengighet av en annen person ved å sende inn en retur i tvil. Du må arkivere på papir, legge ved en forklaring og sende dokumentasjon til IRS.

W-2 Feil

Feil beløp på W-2-skjemaene kan resultere i avslag på retur. Arbeidsgiverens arbeidsgiveridentifikasjonsnummer må samsvare med tallet i IRS-databasen. Du kan kontakte din arbeidsgiver for et korrigert W-2-skjema hvis du opplever arkivproblemer på grunn av skjemaets informasjon.


Video: John Lennon and George Harrison on Transcendental Meditation - Beatles Interview