I Denne Artikkelen:

Ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet PLOS ONE, folk endrer tonehøyde av stemmen deres, avhengig av hvor dominerende de føler med hensyn til den personen de snakker med.

Informasjonen til studien ble samlet ved å simulere et jobbintervju hvor oppdagelsen ble gjort at folk forandret sine vokale egenskaper, særlig tonehøyde, for å matche lytterens sosiale status. Det som ble funnet var at når noen følte at personen med hvem de snakket var dominerende for dem, det vil si en sjef eller potensiell sjef, reiste de tonehøyde for å vise at de var underdanige og ikke en trussel.

"Disse endringene i vår tale kan være bevisst eller ubevisst, men stemmeegenskaper ser ut til å være en viktig måte å kommunisere sosial status på. Vi fant både menn og kvinner å endre tonehøyde deres som svar på folk de tror er dominerende og prestisjetunge," Dr. Viktoria Mileva, sa en av forskerne.

Det skal også bemerkes at folk som føler seg naturlig dominerende, har en tendens til å endre både tonehøyde og volum minst ofte.

Alt dette er å si, hvis du finner deg selv i et høyere register når du snakker med sjefen din eller overlegen, nå vet du hvorfor. Det er ikke deg, det er menneskets natur.


Video: India, USA, Israel - Ark of Covenant, Germany, Iran, China, End Times, Obedience - Ruth, Joseph, Job